ค่าลงทะเบียน

รายการ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
สำหรับผู้ส่งผลงานวิชาการ 2,000 บาท

ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2561
animated-update-image-0028

2,500 บาท

หลังวันที่ 7 มิถุนายน 2561
animated-update-image-0028

สำหรับผู้สนใจทั่วไป 1,000 บาท 1,200 บาท
สำหรับนักศึกษาที่ส่งผลงานวิชาการ 1,000 บาท 1,300 บาท

**อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน 1,500 บาท

 ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราที่กำหนด
  2. เตรียมหลักฐานการชำระเงินในรูปแบบ .jpg หรือ .pdf เพื่อนำไปแสดงในระบบลงทะเบียน โดยหลักฐานการชำระเงินต้องเป็นหลักฐานที่แสดงชื่อผู้โอนและชื่อผู้รับโอนไว้อย่างชัดเจน
  3. click ที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้นท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ของท่าน

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคาร          : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี         : นาง ณหทัย วิจิตโรทัย และ/หรือ นางสาว จรรยา คงฤทธิ์
เลขที่บัญชี      : 088-262956-7
สาขา             : เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร

หนังสืออนุมัติการจัดประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 6 ปี 2561 

 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.คมแข พิลาสมบัติ
โทรศัพท์ 0-2329-8000 ต่อ 3666 โทรศัพท์มือถือ 08-5064-2039 โทรสาร 0-2329-8519
อีเมล์ komkhae@yahoo.com

Sponsors

ผู้สนับสนุนหลักการประชุมวิชาการ